Εκπαιδευτές

Θα αναλάβετε την κατάρτιση 40 ατόμων σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Οι εκπαιδευόμενοι σας είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας έξι ωρών, για τους εκπαιδευτές όλων των χωρών θα λάβει χώρα, ώστε να λάβετε  γνώση του εκπαιδευτικού υλικού, της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και των εκπαιδευτικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν κατά της διάρκεια του σεμιναρίου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια:

Στάδιο 1ο– Εξ αποστάσεως κατάρτιση  για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δύο ομάδες των είκοσι ατόμων θα συμμετάσχουν. Αυτό αποτελεί ένα εισηγητικό σεμινάριο του οποίου ο στόχος είναι να αποκτήσουν βασικά και απαραίτητα εργαλεία γνώσης και να προετοιμαστούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Στάδιο 2ο – Κατάρτιση με τη μέθοδο της προσομοίωσης για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  ( 20 ώρες- 5 μέρες). Αυτό αποτελεί το βασικό στάδιο της εκπαίδευσης και ο στόχος του είναι να εκπαιδεύσει σε ρεαλιστικές συνθήκες, βασισμένη σε αληθινά σενάρια ίδρυσης και λειτουργίας μια επιχείρησης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Περιπτώσεις, Διαδικασίες με τη μέθοδο της προσομοίωσης  για μια τέτοια επιχείρηση θα διδαχτούν. Το σεμινάριο θα εφαρμοστεί σε αίθουσα που θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένη με την παρουσία και υπό την καθοδήγηση 1 ή 2 εκπαιδευτών σε ομάδες των 10 εκπαιδευομένων.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου και του σχεδιασμού  του εκπαιδευτικού σεμιναρίου βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνεται από το εταιρικό σχήμα του έργου “New Chance, New Life”.

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού προγράμματος Προσομοιωτικής μάθησης

Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών

c1. Distance Learning Course (DLC)
1. Organize my study time
2. How to run a social enterprise in recycling and reuse in my hosting country?
2.1 Social Entrepreneurship in Recycling and Reuse Legal Status and Funding Guide
2.2. Links to sites with useful content
2.3. Audio and visual material

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bWAxdYN0dlc

3. Test my knowledge!
c2. Simulation Learning Course (SLC)
1. Organize my simulation study time
2. How to run my social enterprise in recycling and reuse in my hosting country?
2.1. My scenarios, procedures, routines to run a simulated social enterprise in recycling and
reuse
2.2. Links to sites with useful content, audio and visual material
3. Test my knowledge!