Εκπαιδευόμενοι

Συγχαρητήρια! Μόλις κάνατε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα!

Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμινάριο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανακύκλωση  και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που επέλεξες θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια:

Στάδιο 1ο– Εξ αποστάσεως κατάρτιση  για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ( 20 ώρες). Αυτό αποτελεί ένα εισηγητικό σεμινάριο του οποίου ο στόχος είναι να διδάξει βασικά και απαραίτητα εργαλεία γνώσης. Θα εφαρμοστεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την διαδικτυακή παρουσία του εκπαιδευτή.

Στάδιο 2ο – Κατάρτιση με τη μέθοδο της προσομοίωσης για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ( 20 ώρες- 5 μέρες). Αυτό αποτελεί το βασικό στάδιο της εκπαίδευσης και ο στόχος του είναι να σας εκπαιδεύσει σε πραγματικές συνθήκες , σε πραγματικό χρόνο πάνω σε αληθινά σενάρια ώστε να μπορείτε να ιδρύσετε  και να λειτουργήσετε μια επιχείρηση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Περιπτώσεις, Διαδικασίες με τη μέθοδο της προσομοίωσης θα διδαχθούν, για το πώς μπορεί κάποιος /κάποια να λειτουργήσει μια τέτοια επιχείρηση. Το σεμινάριο θα εφαρμοστεί σε αίθουσα που θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένη με την παρουσία και υπό την καθοδήγηση 1 ή 2 εκπαιδευτών σε ομάδες των 10 εκπαιδευομένων.

Στο τέλος θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο τεστ  πάνω σε όσα μάθατε.

Ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης  θα σας δοθεί μετά το τέλος του σεμιναρίου.

Ο εκπαιδευτής θα έρθει σε επαφή μαζί σας ώστε να σας βοηθήσει  να οργανώσετε  το σεμινάριο και να επιλύσει όποια ζητήματα έχετε.

c1. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα (DLC)

  1. Οργανώνω το χρόνο μελέτης μου 
  2. Πώς μπορώ να εγκαθιδρύσω μια κοινωνική επιχείρηση στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση στη χώρα φιλοξενίας μου;

2.1 Οδηγός Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  στην Ανακύκλωση και στην Επαναχρησιμοποίηση – Νομικό καθεστώς και Χρηματοδότηση  

Οδηγός Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

2.2. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες με χρήσιμο περιεχόμενο

2.3. Ακουστικό και οπτικό υλικό

 

  1. Εξετάζω τις γνώσεις μου!

c2. Προσομοίωσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα (SLC)

  1. Οργανώνω το χρόνο μελέτης μου
  2. Πώς μπορώ να εγκαθιδρύσω μια κοινωνική επιχείρηση στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση στη χώρα φιλοξενίας μου;

2.1. Τα σενάρια, οι διαδικασίες και οι ρουτίνες για να εγκαθιδρύσω μια κοινωνική επιχείρηση στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση στη χώρα φιλοξενίας μου

Παιχνίδι_προσομοίωσης

2.2. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες με χρήσιμο περιεχόμενο, Ακουστικό και οπτικό υλικό

Reuse in the UK and Ireland – a ‘State of the Nations’ report for the Chartered Institution of Wastes Management

Start your social enterprise

Exploring: Social entrepreneurs and failure

Social enterprise explained

The Entrepreneurship 2020 Action Plan, http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/

Small Business Act – Database of good practices,  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-best-practices/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail

The 10 Greatest Social Entrepreneurs of All Time https://www.onlinecollege.org/2012/06/26/the-10-greatest-social-entrepreneurs-all-time/

European Week for Waste Reduction (EWWR) http://www.ewwr.eu/

WRAP Environmental and economic benefits of re-use http://www.wrap.org.uk/content/environmental-and-economic-benefits-re-use

European Week for Waste Reduction http://www.ewwrcommitment.eu/en

Planet reuse https://planetreuse.com/

 

  1. Εξετάζω τις γνώσεις μου!

Τεστ