Amaçlar

Projenin genel amaçları şunlardır:

  • Özellikle mülteci işsizlik oranı yüksek olan ülkelerde göçmen ve mülteciler için sosyal girişimcilik eğitimlerini teşvik etmek; böylelikle yeni bir iş ve istihdam alanı yaratmak; ve son olarak mültecilere yeni bir gelecek kurmalarında destek olmak.
  • Katılımcı olan göçmen ve mültecilere aktif bir vatandaş olmayı benimsetmek ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırmak için uluslararası bir Avrupa kimliği kazandırmak.
  • Bir müfredat geliştirip ve çoğunlukla simülasyon eğitim metoduna dayalı eğitimler vererek sosyal girişimcilik alanında yenilikçi eğitim uygulamalarını kolaylaştırmak.