Apie projektą Veiklos

Įgyvendinant projektą bus sukurtos, parengtos, įgyvendintos ir (arba) organizuotos šios priemonės: elektroninė mokymo platforma, atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo socialinio verslo teisinės padėties ir finansavimo vadovas, pagrindinių socialinio verslininko kompetencijų aprašas, simuliacinio mokymosi kurso vadovas, nuotolinio mokymosi kurso vadovas, mokymo priemonių paketas, mokomieji seminarai apie atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo socialinį verslą 6 šalyse, interneto seminaras edukatoriams ir (arba) konsultantams, informacijos sklaidos veiksmų planas, konferencija, informaciniai renginiai, įvertinimo ataskaita, socialinės žiniasklaidos puslapis, interneto svetainė.