Apžvalga

Projekto esmė – padėti ugdyti bedarbių migrantų ir pabėgėlių iš 6 Europos valstybių (Graikijos, Vokietijos, Italijos, JK, Lietuvos ir Turkijos), kurie domisi atliekų perdirbimu ir pakartotiniu panaudojimu (tai vienas svarbiausių ES verslo sektorių) ir norėtų sukurti savo socialinį verslą šioje srityje, socialinio verslumo gebėjimus ir kompetencijas.

Įgyvendinant programą bent 220 bedarbių migrantų ir pabėgėlių, gyvenančių 6 valstybėse (Graikijoje, Vokietijoje, Italijoje, JK, Lietuvoje ir Turkijoje) tobulins savo gebėjimus ir kvalifikaciją atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo socialinio verslo srityje.

Atsižvelgdamos į sukauptą patirtį, žinias ir bendrąsias socialines ir ekonomines sąlygas, susijusias su migrantais ir pabėgėliais, atvykstančiais į ES, partnerės apsisprendė, kokį bendrą mokymo metodą geriausia parengti ir pritaikyti.

Vykdydamos šį projektą, dalyvaujančios organizacijos įgis svarbių priemonių, padėsiančių parengti ir įgyvendinti mokymo planus, susijusius su migrantų ir pabėgėlių veikla konkrečiame rinkos sektoriuje. Projekto tikslas – propaguoti atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo socialinio verslo idėją vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ugdyti migrantų ir pabėgėlių gebėjimus ir kvalifikacijas darbo rinkoje ir padėti Europos valstybėms pasirengti įgyvendinti būsimuosius kiekybinius tikslus, susijusius su bendruoju socialiniu verslumu, o tiksliau su atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo sektoriumi, taikomus ne tik migrantams ir pabėgėliams, bet ir visiems piliečiams.