Hakkımızda

Projenin amacı 6 Avrupa ülkesindeki (Yunanistan, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Litvanya ve Türkiye) işsiz, kendi işletmelerini kurmaya istekli ve Avrupa Birliği’ndeki en önemli sektörlerden biri olan geri dönüşüm ve yeniden üretim alanına ilgili mülteci ve göçmenlerin sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmektir.

6 ülkeden (Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Litvanya, Türkiye ve İtalya) en az 220 işsiz mülteci ve göçmenin geri dönüşüm ve yeniden kullanımla ilgili sosyal girişimcilik becerileri geliştirilecektir.

Avrupa’ya gelen göçmen ve mültecilerle ilgili deneyim ve bilgilerini, mevcut sosyal ve ekonomik koşulları kullanan partnerler, ortak bir eğitim yaklaşımı tasarlayıp uygulama konusunda karar kılmışlardır.

Projenin uygulanmasıyla katılımcı organizasyonlara önemli katkılar sağlanacak; böylece özel bir sektörde bazı mülteci ve göçmenlere yönelik eğitim planları geliştirilip uygulanacak. Proje lokal, bölgesel, ulusal ve Avrupa bazında geri dönüşüm ve yeniden kullanımla ilgili girişimcilik fikrini destekler. İş piyasasında göçmen ve mültecilerin becerilerini geliştirerek gelecekte mültecilerin ve hatta diğer tüm vatandaşların daha fazla girişimcilik ve geri dönüşümde girişimcilik başarılarının elde edilmesine katkıda bulunur.